TC Hulst

Tourclub Hulst

Tourclub Hulst is opgericht op 20 februari 1970 en is een toerfietsvereniging. De club is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Volgens de statuten is de doelstelling van de club: “Het bevorderen van het toerfietsen in al zijn verschijningsvormen.” In de praktijk komt het er op neer dat er op zondagochtend gezamenlijk een ritje van ongeveer 60km wordt gereden (zie ook Trainingen)… Liefhebbers kunnen na afloop van zo’n ritje in ons clublokaal, Restaurant Isegrim onder het genot van een potje bier nog wat napraten over……? Wat je op dat moment kwijt wilt…..! Gedurende de zomertijd wordt er op de woensdagavond ook nog wat gefietst; voor de sterrit competitie of vrijblijvende trainingsritjes. Kort samengevat: Bij Tourclub Hulst kun je in groepsverband rondfietsen op een racefiets of ATB en sociaal contact onderhouden met andere fietsers.

Wat kost het?
De jaarlijkse contributie bedraagt :
€ 45,- hoofdlid
€ 42,- gezinslid
€ 72,50 vanaf 1 oktober tot 31 december van het jaar daaropvolgend.
€ 35,- voor jeugdleden (tot en met 15 jaar)
€ 16,50 bij dubbel lidmaatschap (indien men al lid is bij een andere toerclub)

NTFU

Tc Hulst is aangesloten bij de NTFU. Deze organisatie zorgt ook voor de verzekering. Klik hier voor schadeformulier.

Trainingen
Iedere zondag wordt er gezamenlijk getraind. De training bestaat uit het zogenaamde rondje bos (60km), het rondje zeedijk of het rondje Doel. (65km). Welk rondje op welke zondag wordt gereden, wordt bepaald aan de hand van een vast schema.

Dit jaar gaan we in 5 groepen rijden nl. :

Groep 1: Vrije snelheid

Groep 2: Gemiddeld 33 tot 36 km/u

Groep 3: Gemiddeld 31 tot 33 km/u

Groep 4: Gemiddeld 28 tot 30 km/u

Groep 5: Gemiddeld 25 tot 28 km/u

Tijdens deze trainingen rijdt er met de minder snelle groep een volgwagen mee.
Naast boven genoemde trainingen worden er ook toertochten in clubverband gereden. Welke tochten dat zijn en de data van deze tochten zijn ook in het schema terug te vinden.

Evenementen
Tourclub Hulst organiseert jaarlijks twee open-evenementen:

1. Een vrije toertocht van 60/100 km, half augustus.
2. Een veldtoertocht van 25/49 km in de winter, in de maand november.

Beide tochten zijn altijd uitgepijld en gaan door de mooiste gebieden van Zeeuws-Vlaanderen.

Huishoudelijk reglement

Club-activiteiten
Naast de wekelijkse trainingen en de twee open evenementen organiseert tourclub Hulst verschillende andere activiteiten voor haar leden.

Clubblad

Het clubblad van Tourclub Hulst heet “Ons Groot Verzet”.
In dit blad, dat drie keer per jaar verschijnt, worden de nodige fietservaringen uitgewisseld.

Andere fiets-sites
Rond surfend op internet kom je nog vele andere sites, die met fietsen te maken hebben, tegen. We hebben er een paar verzameld: fiets-links

Bestuur
Voorzitter: Eddy Tieleman
Secretaris: Benny van Goethem
Penningmeester: Eddy d’Hooghe
Bestuurslid: Paul Verhagen
Bestuurslid: Adrie Everaard