Eindstand Puntenklassement  2010
        Zeedijk bos doel zeedijk bos doel zeedijk bos verbroedering Meerdonk Yara doel tijdrit afgelast zeedijk bos doel zeedijk bos doel zeedijk bos doel zeedijk bos doel zeedijk bos westerscheldetocht zeedijk bos Rondje Walcheren doel zeedijk bos koppeltijdrit  punten elders totaal lot nr
nr Naam Tus Achternaam  28/3  7/3 14-3 21-3 28-3 5-4 11-4 18-4 25-4 25-4 25-4 2-5  9-5 16-5  24/5 30-6 6-6 13-6  21/6 27-6 4-7 11-7 18-7 25-7 1-8 8-8 15-8 22-8 29-8  1-9 5-9 12-9 19-9 26-9     van  tot
1 Jean    Meijs 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 4 31 370 401
2 Gerard    Hoefnagels 1 1 1 1 1 1 1 1   1     1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 402 431
3 Karel   Coenen 1 1 1 1 1 1 1 1     1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       29 432 460
4 Co van Veldhuijzen 1 1 1 1 1 1 1     1           1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 3 28 461 488
5 Paul   Daelman 1 1 1 1 1 1   1 1         1   1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 3 26 489 514
5 Benny  van Goethem 1 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1 1 1 1     1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 2 26 515 540
7 Stan    Brooymans 1 1 1 1 1 1 1       1   1   1 1   1     1 1 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1   24 541 564
7 Willy    Fermont   1 1 1 1 1 1       1   1 1 1 1 1 1 1 1     1 1   1 1 1 1 1 1 1       24 565 588
7 Jeanot   Meersschaert   1 1 1 1 1 1 1 1           1   1 1   1       1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 2 24 589 612
7 Cor  van Mourick   1 1   1 1 1 1     1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1       24 613 636
7 Paul van Troost 1 1 1 1     1   1             1 1 1 1         1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 4 24 637 660
7 Eddy   Vink 1 1 1 1 1 1 1 1   1     1 1   1   1     1 1 1 1 1 1   1 1 1 1     1   24 661 684
13 Danny   Bijsterveld 1 1 1   1 1 1 1   1     1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 1 1     1 1 1         23 685 707
13 Eric  van Overloop   1 1 1 1 1 1 1   1         1 1   1 1 1 1 1 1 1 1       1   1 1   1 1 23 708 730
13 Eddy    Tieleman   1 1 1 1   1 1 1             1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 1       1 4 23 731 753
16 Eddy  d' Hooghe 1 1 1   1 1 1 1 1           1     1 1 1   1 1         1 1 1       1 4 22 754 775
16 Miriam   Kant 1 1 1 1 1 1 1       1     1   1   1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1   1     22 776 797
16 Ad   Kortsmit 1 1 1 1 1 1 1       1     1   1   1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1   1     22 798 819
16 Harry    Meersschaert 1 1       1 1 1   1     1 1 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1     1 1 1 1       22 820 841
16 Davy d' Olieslagers 1 1 1 1 1 1 1 1   1     1     1 1 1 1   1 1 1   1     1 1 1 1         22 842 863
16 Theo    Seghers   1 1 1 1 1 1   1       1 1 1 1   1 1 1     1 1         1 1 1   1 1 1 22 864 885
22 Paul  van Esbroek     1 1 1 1 1   1             1     1 1 1 1 1 1 1 1   1 1       1 1 2 21 886 906
22 Johny    Kints   1 1 1 1   1 1 1             1 1 1           1 1 1 1 1 1 1         4 21 907 927
22 Ko   Goeree   1 1 1 1 1 1 1     1   1   1       1 1 1 1   1   1     1   1   1 1   20 928 947
22 Gino   Herrewegh   1 1   1 1 1     1     1 1 1     1 1       1 1 1 1   1 1 1 1     1   20 948 967
22 Frans  C Rokven 1 1   1 1 1   1 1       1 1 1   1 1 1   1 1   1 1   1     1 1         20 968 987
22 Bram de Zwart     1       1 1       1 1   1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1     20 988 1007
28 Rudi  van Hauten 1 1 1 1   1 1 1 1                   1 1 1     1 1 1 1 1         1   2 19 1008 1026
28 Jan   Heijne 1 1 1 1 1 1   1     1   1   1 1 1 1       1             1 1 1   1 1   19 1027 1045
28 Linda  d' Hooghe   1 1     1 1 1     1       1 1   1   1   1 1 1       1 1 1     1   2 19 1046 1064
28 Arno   Pilaet   1 1   1   1 1         1   1 1 1 1 1 1     1   1 1     1 1 1   1     19 1065 1083
28 Frans  J Rokven   1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1       1 1 1 1     1 1 1             1   19 1084 1102
28 Elly   Tieleman   1 1 1 1   1 1 1             1 1 1           1   1 1 1 1 1         3 19 1103 1121
28 Heleen   Vink-Hamelink   1 1   1 1 1 1   1     1 1       1     1 1 1 1 1 1   1   1 1         19 1122 1140
35 Alain  de Blok 1   1 1 1 1   1   1     1   1     1 1   1   1     1 1 1 1         1   18 1141 1158
35 Theo   Koemans   1     1 1 1 1     1           1 1   1 1 1   1 1 1 1           1   2 18 1159 1176
35 Jan  d' Olieslagers 1 1 1   1 1 1 1   1     1         1 1           1 1 1 1 1 1 1         18 1177 1194
35 Eddy   Vernimmen 1 1 1 1 1 1     1             1   1 1       1 1 1 1       1 1     1 1 18 1195 1212
35 Marnix   Verstraeten   1   1 1   1 1 1       1   1     1         1   1 1 1 1 1 1 1   1     18 1213 1230
40 Wim d' Hondt   1     1   1 1 1             1   1     1 1 1 1 1 1   1 1   1   1     17 1231 1247
40 Marco   Lambin 1 1 1 1 1 1 1 1   1     1 1                 1 1 1 1     1         1   17 1248 1264
40 Paul   Verhagen 1 1 1     1         1   1         1   1       1 1 1 1 1 1 1     1 1   17 1265 1281
43 Jan    Baljeu 1 1 1 1   1         1       1 1   1         1 1 1 1 1 1 1             16 1282 1297
43 Coen de Bruijn 1 1 1 1 1                 1   1   1 1 1       1 1 1       1 1 1       16 1298 1313
43 Alex   Casteels     1 1   1   1 1       1 1     1 1 1       1 1   1     1   1   1     16 1314 1329
43 Adrie   Everaard     1   1 1   1     1       1         1 1 1   1   1 1 1   1       1 1 16 1330 1345
43 Luc   Gijsel   1 1   1 1 1     1         1 1         1 1 1 1 1     1   1 1         16 1346 1361
43 Jeanne    Kaal           1   1     1       1 1 1           1 1 1 1 1 1 1   1   1 1   16 1362 1377
43 Jacky   Lambert   1 1   1   1 1     1         1   1 1 1 1 1       1 1       1   1     16 1378 1393
50 Wim   Bracké 1 1 1 1 1 1 1     1         1 1   1   1       1       1 1             15 1394 1408
50 Marco v/d Branden   1 1 1 1 1 1 1                   1 1 1       1 1   1     1 1         15 1409 1423
50 Jan  van Dorsselaer   1   1 1   1 1     1           1 1 1 1       1 1 1         1   1     15 1424 1438
50 Martin   Loof   1   1 1 1 1     1   1     1 1     1 1 1 1   1         1         15 1439 1453
50 Norbert  van Maele   1 1   1 1 1           1           1 1 1 1 1   1   1       1   1     15 1454 1468
50 Luc   Martens                                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1     15 1469 1483
50 Brian   Nijs 1   1   1 1 1 1         1 1 1 1 1 1         1           1 1           15 1484 1498
50 Arnold   Schelfhout   1         1 1         1         1   1 1 1   1 1 1   1 1   1   1     15 1499 1513
50 Wim   Totté   1 1 1 1 1     1                   1           1 1 1   1 1 1   1 1   15 1514 1528
50 Henk   Vonk   1 1 1 1   1           1       1 1   1     1 1 1       1       1   1 15 1529 1543
60 Kees van Geloof     1       1   1         1 1   1     1     1   1         1       1 3 14 1544 1557
60 Fons    Blommaert               1     1       1   1     1 1 1 1 1 1 1 1   1   1         14 1558 1571
60 Carlo   Cleijman   1 1   1 1 1 1   1       1               1     1   1     1   1 1   14 1572 1585
60 Patrick   Derijcke 1       1 1 1 1     1     1     1 1 1 1     1 1         1             14 1586 1599
60 Bas   Kindt     1   1           1     1 1   1 1         1 1 1 1 1   1 1           14 1600 1613
60 Chantal   Poppe-van Overloop 1 1     1 1 1                   1     1 1 1 1 1         1   1     1   14 1614 1627
60 Janus   Rokven   1 1   1 1 1 1 1       1   1     1           1 1     1     1         14 1628 1641
60 Henk   Willaert           1 1 1     1   1 1 1     1   1 1 1 1 1   1                   14 1642 1655
68 Fons  van Dorsselaer 1 1           1         1     1 1   1       1 1 1   1 1         1     13 1656 1668
68 Jo    Huppertz   1     1 1 1 1             1   1 1 1 1       1 1 1                   13 1669 1681
68 Coen   Oliehoek   1 1 1 1 1 1 1         1 1     1 1         1     1                   13 1682 1694
68 Frans  O Rokven   1     1 1 1   1       1 1       1 1 1 1 1     1                     13 1695 1707
72 Joop   Brooymans 1 1 1       1 1         1   1     1   1         1   1       1         12 1 12
72 Jan    Cooijmans   1             1       1 1     1     1     1   1 1 1 1 1             12 13 24
72 Jeroen   Ferket                         1 1 1   1     1 1 1 1 1 1 1         1         12 25 36
72 Thierry   Mul         1 1 1 1     1     1   1 1 1 1 1     1                         12 37 48
72 Michel d' Olieslagers 1 1       1 1 1   1     1           1   1 1     1         1           12 49 60
72 Peter   Rokven     1         1 1       1 1 1   1 1   1       1 1     1               12 61 72
72 Guido  de Schrijver     1     1 1                     1 1 1 1 1 1 1         1       1     12 73 84
72 Gino   Smet 1   1   1 1 1       1   1 1 1   1 1   1                               12 85 96
72 Ronald    Smits         1 1 1 1         1 1     1 1 1         1 1 1                   12 97 108
72 Patrick   Wijnacker       1       1           1   1   1   1     1   1     1 1   1   1     12 109 120
72 Stijn    Wijnacker       1       1           1   1   1   1     1   1     1 1   1   1     12 121 132
83 Arnold de Burger           1 1               1     1   1         1 1   1 1       1 1   11 133 143
83 Bart   Smet     1   1     1     1   1 1     1 1 1 1     1                         11 144 154
83 Anton    Thoen                   1   1 1       1     1 1 1   1 1   1 1             11 155 165
86 Johan   Frankevijle     1     1 1       1   1 1 1                 1         1   1         10 166 175
86 Marijke   Gijsel-Vonck   1 1   1 1 1                           1 1   1       1     1         10 176 185
86 Anton    Oliehoek           1 1 1             1                 1 1 1 1 1 1             10 186 195
86 Willy   Poppe     1     1             1 1 1                   1   1 1 1       1     10 196 205
90 Bert   Bracke     1       1       1     1 1                   1     1 1   1         9 206 214
90 Theo v/d Brande             1       1       1           1 1       1 1 1 1             9 215 223
90 Eric  van Hoeij             1         1 1     1           1 1 1     1           1   9 224 232
90 Jo de Poorter                         1 1     1 1 1 1     1     1   1               9 233 241
90 Franscesco   Hermans                                               1 1 1 1 1   1   1 1     8 242 249
90 Benny    Schelfhout   1 1     1 1           1         1 1             1                   8 250 257
96 Koen   Schelfhout                                         1 1   1 1 1   1     1         7 258 264
97 Eddy   Leenknecht               1     1           1 1 1             1                   6 265 270
97 Wilfried   Vlassenrood                                             1   1 1 1   1     1     6 271 276
97 Eric  de Vos           1   1         1 1       1                         1         6 277 282
100 Shirley v Hove                               1 1 1                       1       1   5 283 287
100 Eddy de Keijzer 1 1         1 1             1                                         5 288 292
100 Martijn de Letter             1 1     1   1 1                                         5 293 297
100 Ruud    Verstraeten                                                 1 1   1 1   1         5 298 302
104 Carlo   Blommaert                           1 1             1 1                         4 303 306
104 Ronny van Broecke   1                       1                               1 1         4 307 310
104 Mark   Everaard                                                 1 1   1 1             4 311 314
104 Piet   Ferket   1                                           1       1           1   4 315 318
104 Lucien van  Hootegem               1               1             1 1                       4 319 322
104 Carine   Reyns                               1 1 1                               1   4 323 326
104 Paul   Seghers                         1                   1 1 1                   4 327 330
104 Jules   Vereecken           1             1         1                     1             4 331 334
112 Jan    Rijk                                   1         1   1                     3 335 337
112 Marino   Thijs 1                         1                 1                         3 338 340
112 Ivan   Vermeulen 1 1 1                                                                 3 341 343
115 Ingrid   Blommaert                             1               1                         2 344 345
115 Henny    Gijsel                             1                         1               2 346 347
115 Jo van Houte     1                                                 1               2 348 349
115 Johan   v/d Kooi             1                                         1               2 350 351
115 Eddy   Poppe                                 1                     1               2 352 353
115 Jürgen   Thuy           1         1                                                 2 354 355
121 Frans  de Bakker           1                                                           1 356 356
121 Toine   Bijsterveld                             1                                         1 357 357
121 Peter-Paul   Boeding                                             1                         1 358 358
121 Jo  de Booy                                             1                         1 359 359
121 August    Bours                                                       1               1 360 360
121 Jan  de Craene   1                                                                   1 361 361
121 Louis   Laureyssens                                                       1               1 362 362
121 Angelo   Lernout                     1                                                 1 363 363
121 Erminio   Picavet     1                                                                 1 364 364
121 Marty   Poppe                                                       1               1 365 365
121 Edy   Rosmadl           1                                                           1 366 366
121 René   Schilders                                             1                         1 367 367
121 Fred    Schirris                                                       1               1 368 368
121 Herman   Warrens                                                       1               1 369 369
121 Bram  de Wulf                                 1                                     1 370 370
 - Jules   Abbeel                                                                       0    
 - Martijn   Bakker                                                                       0    
 - Stan    Bertels                                                                       0    
 - Piet   Blommaert                                                                       0    
 - Riet    Blommaert                                                                       0    
 - Jack   Cleven                                                                       0    
 - Alfons   Collier                                                                       0    
 - Patrick   Cornelissen                                                                       0    
 - Adrie  van Dorsselaer                                                                       0    
 - Frans  v Esch                                                                       0    
 - Adrie   Esseling                                                                       0    
 - Benny  van Gassen                                                                       0    
 - Bruce van Gassen                                                                       0    
 - Gudo   Gelderland                                                                       0    
 - Rudi    Gijsel                                                                       0    
 - Danny van Guyse                                                                       0    
 - Frank van Hoije                                                                     0    
 - Peter de Hullu                                                                       0    
 - Fons    Kerkhaert                                                                       0    
 - Jasper   Knibbeler                                                                       0    
 - Jean-Paul   Leenknegt                                                                       0    
 - Johan  de Letter                                                                       0    
 - Fonny   Martens                                                                       0    
 - Rudi    Martens                                                                     0    
 - Wies   Martens                                                                     0    
 - Brigitte   Oliehoek-Degener                                                                       0    
 - George    Pauwels                                                                       0    
 - Jean Paul   Reunis                                                                       0    
 - Martijn  de Schepper                                                                       0    
 - Richard de Schepper                                                                       0    
 - Eddy   de Schrijver                                                                       0    
 - Gert-Jan   Serpenti                                                                       0    
 - Jan    Serpenti                                                                       0    
 - Luc   Swartele                                                                       0    
 - Jan  vd Walle                                                                       0    
                                                                              0    
                                                                              0    
        36 68 67 41 61 69 72 61 24 18 30 0 50 48 52 38 47 75 46 51 40 42 65 66 69 65 43 66 63 47 57 10 37 33 50 1707